Декларация за Поверителност

ИНФОРМАЦИОННО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общ регламент за защита на данните (Общ регламент за защита на данните) (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.) (GDPR) единна законодателна рамка за обработката на лични данни в държавите-членки на Европейския съюз и замества предходното законодателство „Директива 95/46 / ЕО“.
Zetabody.bg спазва Кодекса на GDPR и налага строги мерки за защита на информацията, която съхранява.

Zeta Body и GDPR

Правилата на GDPR могат да бъдат разделени на следните важни точки. За всеки елемент обясняваме как съответства zetabody.bg. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля свържете се с нас или ни изпратете имейл.
Също така, всички партньорски компании и доставчици, използващи zetabody.bg, са в съответствие с условията на GDPR.
Всички данни, събрани от zetabody.bg, се хостват в рамките на Европейския съюз.

1. Информираност
Всички служители с отговорност за планиране и поддръжка на zetabody.bg са напълно информирани за разпоредбите и изискванията на GDPR.

2. Длъжностно лице по защита на данните
Zetabody.bg.gr не е длъжен да посочва длъжностно лице по защита на личните данните.
Мениджърът по съхраняването на личните данни е фирма „ZETA BODY LTD“ със следните данни
ZETABODY LTD No 8A GHEORGHI URUMOV STREET, 2850-PETRICH,BULGARIA TEL: 0885878080 MOBILE | 074202080 SHOP, VAT: BG206322540
Можете да се свържете със служителя по защита на данните със следните данни:
Име: Георгиадис Михаил
Позиция: Собственик
Email: [email protected]
Телефон: 0885878080

3. Информация, която обработваме
С ваше съгласие ние обработваме следната лична информация, която предоставяте, когато оперирате със сайта и използвате услугите и функциите, които предоставя.
Zetabody.bg не споделя или обработва лични данни. Събраните данни се използват за успешното функциониране на уебсайта и неговите транзакции. В допълнение, но само с вашето незадължително съгласие, което е правното основание за обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламента за Защита на личните данни: да получавате рекламни материали (директен маркетинг) от Дружеството, както и за електронна реклама (бюлетин).
Събраните лични данни са:
Име, фамилия, електронна поща, телефон, цена и доставка (име, адрес, информация за контакт), IP адрес, информация за браузъра, история на поръчките.
За да можете да изпълните заявките, които изпращате чрез съответната форма за контакт и / или да предоставяте актуализации за страничните ефекти, е необходимо да се съгласите с обработката на вашите данни. Без тези задължителни данни или вашето съгласие не можем да стигнем по-далеч. Във всеки случай, дори и без вашето предварително съгласие, Мениджърът за обработка може да обработи данните ви, за да изпълни законовите задължения съгласно законите, подзаконовите актове и закона на ЕС, да упражни правата си в съдебното производство, да упражнява собствените си законни интереси и във всички случаи, предвидени, когато е уместно прилагането на членове 6 и 9 от регламента за Защита на Личните Данни.
Обработката се извършва както в компютърна, така и в печатна форма и винаги включва изпълнението на мерките за сигурност, предвидени в действащото законодателство.

4. Уведомление за информация за поверителност
Нашата компания се отнася много сериозно към личния живот на потребителите и се задължава да спазва напълно приложимото законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679 -).
Тази Декларация за поверителност (“Декларация за поверителност”) предоставя информация за това как личните данни, събрани от Компанията чрез този уебсайт (“Уебсайтът”) са обработени и представлява информационно известие до субекта на данните в съответствие с член 13 от Регламент GDPR. Специални информационни известия относно поверителността на информацията обикновено се публикуват в разделите на уебсайта, където личните данни на потребителя се събират и във всеки случай и се допълват от тази политика за поверителност.
Когато посетите www.zetabody.bg, може да бъдете помолени да предоставите лична информация (име, фамилия, адрес на електронна поща, адрес за доставка на продукт и т.н.). и само от Компанията, за изпълнението на Вашите поръчки. При никакви обстоятелства те нямат достъп до тези лица, които нямат работни взаимоотношения с нашия онлайн магазин, нито се обработват от нашата компания за каквито и да било други цели, освен горните. За всяко по-нататъшно обработване на вашите лични данни, ще бъде изискано вашето изрично съгласие със съответно съобщение, което ви информира за конкретното съдържание на обработването.

5. Индивидуални права
Можете да се свържете с нашия Мениджър на компанията по всяко време, за да упражнявате правата си по чл. 15-22 от регламента за GDPR, като например да получите актуален списък на хората, които имат достъп до вашите данни, да получите потвърждение за съществуващи или нелични данни, свързани с вас, да проверите тяхното съдържание, произход, коректност и местоположение (също и във връзка с която и да е трета страна), да поискате копие, да поискате тяхното коригиране и, по периметъра (включително ограничения за определени средства за комуникация), за да получавате рекламни материали (директен маркетинг) от Дружеството. Ако не сте съгласни с условията на регламента за GDPR, можете да поискате да ограничите тяхната обработка, да ги изтриете, да се противопоставите на дейностите за директна комуникация (включително ограничения за някои медии) Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, без обаче да засегнете законността на обработването, което е станало преди оттеглянето на съгласието.
Индикативно, вашите права по отношение на съхранението и обработката на личните ви данни от компанията са:
Право на информираност: Ние ясно информираме потребителите си за използването на техните данни.
Право на достъп: Потребителите на zetabody.bg могат да получат достъп до данните си чрез своята страница в профила си.
Право на корекция: Като се свържете с нас, ние своевременно ще коригираме всяка ваша информация.
Право на изтриване: Като се свържете с нас по ваше искане, ние незабавно ще изтрием всяка или цялата ви информация.
Право за ограничаване на обработката: Имате право да гарантирате от администратора, че ограничавате обработката на вашите данни.
Право на преносимост на данните: Нашите потребители могат да се свържат с нас по всяко време, ако искат да експортират своите данни (но това може да отнеме време, тъй като данните са фрагментирани между няколко изолирани масива от данни).
Право на възражения: Имате право да възразите срещу поддържането и обработката на личните ви данни. Ние обработваме всички заявки по този въпрос за нашите клиенти и потребители на нашите клиенти (свържете се с нас).
Право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, включително анализ на профила: Ние не предоставяме на нашите клиенти автоматизирано вземане на решения, нито анализираме профилите.

6. Въпроси за заявки за достъп
Ще отговорим на всяко искане за достъп в рамките на 2 седмици след подаване на заявката.

7. Защо и как обработваме Вашите лични данни
С ваше съгласие, Компанията може да обработва обичайните ви лични данни, за да гарантира, че можете да се възползвате от наличните услуги и функции и да оптимизирате ефективността си, да управлявате заявките и отчетите, които получава чрез Сайта, и управлява вашата регистрация във всякакви зони и инициативи (напр. състезания), които могат да бъдат в Сайта в съответствие с член 6.1.а от Регламента за Защита на личните данни. Дружеството може също така да обработва вашите лични данни за изпълнение на задълженията си по закони, подзаконови актове и правото на Европейския съюз: правното основание за обработка за тази цел е член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за Защита на личните данни.
Освен това с вашето незадължително съгласие обичайните ви лични данни могат да бъдат използвани в рекламата (маркетинга), т.е. в контекста на изпращане на рекламни материали и / или търговски съобщения, свързани с услугите на Дружеството, към данните за контакт, докладвани с помощта на традиционни методи и / или и методи за комуникация (напр. поща, телефон и др.) или автоматични средства (напр. интернет, факс, електронна поща, текстови съобщения, мобилни приложения, като смартфони и таблети, акаунти в социални медии, като Facebook или Twitter и т.н.). За тази цел правното основание за обработка е член 6, параграф 1, буква а) от Регламента за Защита на личните данни.
Дружеството може да обработва вашите обикновени лични данни, за да защити правата си в съдебни производства.
Всички ваши данни се обработват с помощта на автоматизирани и онлайн инструменти, които са подходящи за осигуряване на пълна сигурност и поверителност.
По своя отговорност посетителите гарантират, че техните данни са верни. Нашата компания не носи отговорност за неточното въвеждане на информация от посетителите.
Дружеството се задължава да гарантира сигурността на личните данни на потребителя и да спазва законовите разпоредби за сигурност, за да предотврати загуба на данни, незаконно или незаконно използване на данни или неоторизиран достъп до данни, с конкретни, но не изключителни позоваване на членове 25-32 от GDPR. Компанията използва много видове модерни технологии и процедури за сигурност, за да защити личните данни на потребителя. Например, личните данни се съхраняват на защитени сървъри, разположени в защитен и контролиран достъп. Потребителят може да помогне на Компанията да актуализира и коригира личните си данни, като обяви всяка промяна на адрес, квалификация, информация за контакт и др.

8. Съгласие
Съгласието е изрично предоставено от нашите клиенти по наша молба за всяка обработка на личните данни на нашите клиенти, за които не е била предоставена преди това. Компанията гарантира, че съгласието, дадено от неговите клиенти, е лесно и незабавно оттеглено по всяко време.

9. Лица на възраст под 18 години
Zetabody.bg не предлага услуги на лица под 18 години. Всяко използване на zetabody.bg от лица под 18-годишна възраст е забранено.

10. Данни за сърфиране
Ако просто посетите сайта (т.е. без да изпратите никакво съобщение или използвате някоя от услугите / наличните функции), обработването на данните ви се ограничава до данните за сърфирането, т.е. данните, които трябва да бъдат изпратени на уебсайта за експлоатация на компютрите, на които функционира Уебсайтът, и на интернет комуникационните протоколи. Тази категория включва например IP адреси или компютърни домейни, използвани за посещение на сайта, и други параметри, свързани с операционната система, използвана за връзка към сайта. Компанията събира тези и други данни (като броя на посещенията и времето, посветени на Сайта) само за статистически цели и в анонимна форма, за да следи работата на Уебсайта и да подобрява неговата ефективност. Тези данни не се събират, за да се свързват с друга потребителска информация или да се идентифицират потребители. Въпреки това, тази информация може, по своя характер, да позволи на Дружеството да идентифицира потребителите чрез обработване и свързване на данни, съхранявани от трети страни. Данните за сърфиране обикновено се изтриват след като бъдат обработени в анонимна форма, но могат да бъдат съхранени и използвани от Компанията, за да идентифицират и идентифицират извършителите на компютърни нарушения, извършени срещу или чрез Сайта. При спазване на това и разпоредбите на Политиката за „бисквитките“, описаните по-горе данни за сърфирането се съхраняват само временно, в съответствие със закона.

11. Връзки към други уебсайтове
Тази Декларация за поверителност се прилага само за сайта на нашата компания. Въпреки че Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове (известни като уебсайтове на трети страни), ние Ви информираме, че нашата компания няма достъп до или използва проследяване на бисквитки, интернет светкавици или други технологии за проследяване на потребители, които могат да бъдат активни на сайтове на трети страни съдържанието и материалите, публикувани на тях, или методите за обработка на личните ви данни. Поради тази причина дружеството изрично отрича всякаква отговорност за такива въпроси. Затова трябва да проверите правилата за поверителност на такива сайтове на трети страни и да събирате информация за условията и начина, по който се обработват личните ви данни.

12. Нарушения на данните
Нашият екип следи отблизо всеки неоторизиран достъп до системата и е въвел множество превантивни мерки за намаляване на „атаките“ върху нашите системи и услуги.
Изследователите и потребителите на защитата могат да изпратят доклад или доклад за сигурност на имейл адреса [email protected], за който обработваме отчети на същия ден (ако е бизнес).
Следват няколко стъпки, които предприехме, за да намалим атаките:
– Агресивна защитна стена и мрежова изолация на нашата инфраструктура.
– Нямаме достъп до нашите сървърни системи от публичния интернет. Доверените администратори на zetabody.bg трябва да влязат чрез доверена VPN.
– Проследяваме всички пропуски в сигурността във всяка „библиотека“, която използваме, и ги коригираме веднага след издаването на актуализация.
– Използвайте двуфакторно удостоверяване на всички наши чувствителни профили (напр. Доставчик на хостинг услуги и т.н.).
– Всички архиви се съхраняват на отделен сървър, съхраняват се максимум 1 седмица, а за възстановяването им се изискват специални сертификати за влизане.
Изброените по-горе точки спомагат за намаляване на вероятността от значително нарушаване на данните.
Zetabody.bg ще уведоми компетентния орган и съответния му клиент за всяко нарушение на неговите или нейните лични данни в рамките на 72 часа след настъпването на нарушението.

13. Международни
Zetabody.bg може да съхранява данни от физически лица, пребиваващи във всички държави-членки на ЕС и опериращи в България със следните правни данни:
Име: „ ZETA BODY „ ЕООД
No 8A GHEORGHI URUMOV STREET, 2850-PETRICH,BULGARIA TEL:0885878080 MOBILE | 074202080 SHOP, VAT: BG206322540